Jednostka Wojskowa Formoza
21
Lip

Jednostka Wojskowa Formoza – JW 4026

Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, to jednostka wojskowa płetwonurków bojowych, będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych. Idea jednostki wojskowej typu rozpoznawczego i dywersji morskiej zapoczątkowana została w 1974...

Czytaj więcej