Jednostka Wojskowa Formoza
21
Lip

Jednostka Wojskowa Formoza – JW 4026

Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, to jednostka wojskowa płetwonurków bojowych, będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych. Idea jednostki wojskowej typu rozpoznawczego i dywersji morskiej zapoczątkowana została w 1974 roku. Powstał Zespół Badawczy ds. Płetwonurków Morskich. Inicjatywę powołania protoplasty obecnej JW 4026 podjął Oddział Rozpoznawczy Sztabu Marynarki Wojennej.

Pododdział sformowano 13 listopada 1975 roku. Wchodził on w skład 3 Flotylli Okrętów i podlegał pod rozkazy Dowódcy 3 FO. Pierwszym dowódcą formacji nazwanej Wydziałem Płetwonurków, a niejawnie określanej Wydziałem Działań Specjalnych, był kmdr por. dypl. Józef Rembisz. We wrześniu 1987 pododdział zmienił nazwę na Wydział Działań Specjalnych. Pododdział rozformowano 12 listopada 1990 r. Siły i środki rozformowanej formacji nazwano Grupami Specjalnymi Płetwonurków. GSP włączono w skład Grupy Okrętów Rozpoznawczych. Następnie płetwonurkowie bojowi operowali jako Sekcje Działań Specjalnych.

W dniu 9 marca 2007 Rozkazem Dowódcy MW sformowano JW 4026, Morską Jednostkę Działań Specjalnych, podporządkowaną rozkazom Dowódcy Marynarki Wojennej.  JW 4026 stała się pierwszą samodzielną jednostką wojskową, w której skład weszli żołnierze-marynarze komandosi 3 FO. Pierwszym Dowódcą MJDS wyznaczony został kmdr por. Jan Pawłowski.

Jednostka Wojskowa Formoza JW 4026

Dnia 12 września 2007 Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję, by morskich komandosów Marynarki Wojennej włączyć w struktury nowo powołanych mocą ustawy Wojsk Specjalnych. 1 października 2011 r. Decyzją Ministra ON jednostce zmieniono etat na większy i nazwę na Jednostka Wojskowa Formoza. Wieloletni przydomek jednostki został usankcjonowany jako jej nazwa urzędowa.

 

1 stycznia 2013 r. grupa gdyńskich żołnierzy rozpoczęła pełnienie dyżuru bojowego w składzie NATO Response Force 20 zmiany i pełniła go pół roku. Dowódca Wichniarek z dniem 9 stycznia 2013 przestał pełnić funkcję w JWF, jednocześnie objął obowiązki Special Operations Joint Task Force – Afghanistan/NATO Special Operations Component Command – Afghanistan Chief of Staff. Od tego momentu obowiązki dowódcy pełnił czasowo kmdr por. Radosław Tokarski.

Pochodzenie nazwy

Nazwa JW 4026 pochodzi od potocznej nazwy bazy jednostki, poniemieckiej torpedowni w Gdyni- Oksywiu, nazywanej „Formoza”. Nazwa jest związana z tym, że baza JW 4026 jest zbudowana na morzu jak wyspa (nie uwzględniając kładki łączącej ją z lądem) niedaleko lądu. JW Formoza najczęściej współpracuje z zespołem wodnym JW Grom oraz z pododdziałem płetwonurków bojowych JW Komandosów. Z dniem 1 stycznia 2008 r. jednostka przeszła pod rozkazy Dowódcy Wojsk Specjalnych. Podczas IX zmiany PKW Afganistan wydzielona grupa żołnierzy JW 4026 (wspólnie z JW 4101) prowadziła działania bojowe w składzie Zadaniowego Zespołu Bojowego Wojsk Specjalnych (Task Force 50, TF-50) w Afganistanie.